Our Location

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giải Pháp Tiết Kiệm

Địa chỉ:
Số 26, Đường Số 8, Khu 2, Phường 5, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Điện thoại: (84-8) 3 9810 319
Fax: (84-8) 3 9810 377

Thông tin liên lạc

(*) Yêu cầu nhập
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Giải Pháp Tiết Kiệm Địa chỉ: Số 26, Đường số 8, Khu 2, Phường 5, Quận 8, Tp Hồ Chí Minh Tel: (84-8) 3 9810 349 - Fax: (84-8) 3 9810 377 © 2012 Trường Minh Thịnh